(00) 5,8,9,12,16

5. TAJEMNICA BOGA
Znany ksiądz – poeta Jan Twardowski udzielił francuskiemu miesięcznikowi „Nasza Rodzina”
następującej odpowiedzi na pytanie, jaka jest różnica pomiędzy buddyzmem a chrześcijaństwem: „Buddyzm nie ma jasnego pojęcia Pana Boga, raczej uznaje tajemnicę bytu. Jeśli Bóg jest, to jest bezosobowy. Człowiek również po wielu bytach, po wielu swoich istnieniach zatraca się w Bóstwie. Tymczasem chrześcijaństwo głosi, że Bóg stał się człowiekiem i człowieczeństwo Chrystusa nie zatraciło się w Bóstwie. Głosi, że człowiek po śmierci zachowuje swoją indywidualność. Dzięki nie zatraconej indywidualności duszy, po śmierci możemy spotykać najbliższych naszych krewnych. Stąd pochodzi w chrześcijaństwie modlitwa w intencji zmarłych i jest ona bardzo popularna i bardzo żywa”.

8. WIARA Najbliższa
Znany trapista Thomas Merton (1915-1968) urodzony we Francji i wychowany w Stanach Zjednoczonych, autor książek: „Posiew kontemplacji”, „Znak Jonasza”, „Nikt nie jest samotną wyspą”, w pewnym okresie swego życia szukał wiary. Był niewierzącym filozofem i estetą. Spotkał się z mnichem buddyjskim w Londynie. Powiedział mu, że chciałby znaleźć wiarę, może buddyjską – „może mi swoją wiarę przekażesz?” Ten jednak zapytał Mertona z jakiej części świata pochodzi. Okazało się że z Europy.
Odpowiedział mu mnich: „W takim razie najbliższa ci jest wiara chrześcijańska, taką ci wiarę sam Bóg
podsunął, skoro urodziłeś się w kręgu tej kultury. Poznaj najpierw mistyków chrześcijańskich. Bóg powołując Cię do życia w Europie, powołał cię równocześnie do wyznania, które tam jest najbardziej popularne. Zacznij od tego”. Podsunął mu wtedy Ewangelię i książkę Tomasza a Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Dodał: „Nie szukaj egzotyki, wybierz tę wiarę najbliższą, jaką ci Bóg podał”.

9. BÓG NASZYCH PRZODKÓW
Bóg nie jest jakąś filozoficzną abstrakcją. Jest On „Bogiem i Ojcem Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Ef. 1,3). Filozof francuski Pascal doszedł w końcu do tej samej prawdy. Wielki Francuz górował intelektualnie nad swymi współczesnymi! Mając lat 11, napisał traktat „O dźwięku jako takim”. W 16 roku życia był geniuszem matematycznym i przygotował się do studiów nad stożkami (stereometria). Odkrył znane do dziś „prawo Pascala” – Prawo ciśnienia cieczy. Jednocześnie był genialnym fizykiem. Zajmuje czołowe miejsce wśród myślicieli i sław naukowych wszystkich czasów. Był on myślicielem religijnym tak samo wybitnym, jak naukowcem czy filozofem. Cóż więc uważał Pascal za swoje największe odkrycie? Odpowiedź ukrył na małym zwitku papieru, który nosił tuż przy sercu i który znaleziono po jego śmierci. Ci, którzy przypuszczali, że będzie tam wymieniona jakaś filozoficzna zawiłość czy naukowe odkrycie, przeczytali ze zdumieniem słowa: „Bóg nie jest Bogiem filozofii, jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba i Jezusa”.

12. POPATRZ NA SIEBIE SAMEGO
Chrześcijaństwo istnieje tyle stuleci, ale ludzie nie stali się lepsi – argumentował pewien niedowiarek w rozmowie z księdzem. Ten odpowiedział spokojnie: – woda istnieje już miliardy lat, a popatrz pan na swoją szyję! I wątpić muszę wciąż na nowo, i burzyć to, com wczoraj czcił; na wargach wciąż się waha słowo, niewiary uśmiech w nie się wpił. Więc powiedzże mi, Czynów Boże, ku czemu umrę, po com żył? Niech ufność w to lub owo złożę, niech wierzę w jakiś rozkaz, znak, bym już nie mówił może… może… ale jedynie ‚ „Nie i Tak „.
(Władysław Kościelski I wątpić muszę wciąż na nowo)

16. COŚ ZA COŚ?
Nawet z Bogiem chcielibyśmy pohandlować. „Ja dam Ci paciorki różańca, pielgrzymki – a Ty mi dasz…”
Handel za paciorki i dobre uczynki. Swoiste „łapówki” wręczane Bogu, aby trzymał naszą stronę. „Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie! Daję na Mszę św., abym wygrał sprawę w sądzie”. Słowo Boże mówi jednak jednoznacznie: „Nie staraj się przekupić Boga darem, bo nie będzie przyjęty” (Syr 35,11).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *